فرهنگ کار و همت مضاعف از منظر قرآن
85 بازدید
نقش: مصاحبه شونده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظرات اندیشمندان در مقوله همت مضاعف جمع‌آوری و ساماندهی شود