ضرورت حضور مشروط بانوان در اجتماع بر اساس دستورات قرآن کریم
43 بازدید
محل نشر: ایکنا : خبر گزاری قرانی
نقش: مصاحبه شونده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ضرورت های حضور بانوان در جامعه، گفت: حضور بانوان در محیط اجتماعی، امری ضروری است که در قرآن کریم شرایطی برای این حضور در مقابل کسانی‌ که التزام عملی نسبت به دستورات دینی و اسلامی ندارند تعیین شده است.